Zapowiedzi wydarzeń

 • 1f6827fab93b3e45e5c90a7fd0ff89aa.jpg
 • 5ee2da871c84995a1217bc9bb9463c50.jpg
 • 7cdef4e679b20769b7370d9e95f84513.jpg
 • 59e853e79bdcdf661349d6e48ce00e68.jpg
 • 88fc589750e62480e713c8c376f5692b.jpg
 • 88ff2b93e213d2fcacc27989074f012b.jpg
 • 424e911c6a3da78fd8fb288e77eb81e0.jpg
 • 917e5cc3d12c23487b2f1b30da29ce17.jpg
 • 2485a31bcc048e2a4e461cc27b0bf3cd.jpg
 • 4285f2bc63d8bbc76de04f6a50d919b0.jpg
 • 705782c3e6112798e97ecb92a08af59a.jpg
 • Book20stack.png
 • bot.png
 • c07dfcbb50c6e877f3d8e122bee0494b.jpg
 • d1b5479bd3960c4f43e0a0d054ed0579.jpg
 • dziewczynka bieg.jpg
 • School_Backpack_Clipart.png
 • School_Board_and_Decors_PNG_Picture.png

Szukaj

OGŁOSZENIA z dnia 5.10.2018r.

Zapytanie ofertowe  z dnia 5 października 2018 r. dotyczące:

1) Zapytanie ofertowe na zadanie: utwardzenie terenu części działki 279/5

-  wyrównanie nawierzchni wjazdu oraz częściowo placu przy budynku SOSW

w ramach realizacji projektu „Likwidacja Barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie - wyrównanie nawierzchni”

2) Zapytanie ofertowe na zadanie: Zakup i wymiana wykładzin w budynku SOSW

w ramach realizacji projektu „Likwidacja Barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie – zakup i wymiana wykładzin”

Załączniki do pobrania:

Czytaj więcej: OGŁOSZENIA z dnia 5.10.2018r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku  (dalej Administrator).

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 667135041 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze szczególnie związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą;

b)realizacji umowy;

c)w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 5.W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6.Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora.

7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

g)prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1 ppkt a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ZAPRASZAMY DO FB SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, INTERNATU

Miło nam poinformować, że mamy facebooka szkoły, przedszkola
i internatu
z bieżącymi aktualnościami i galerią zdjęć.

Zapraszamy do zaglądania i zostawiania polubień.

Czytaj więcej: ZAPRASZAMY DO FB SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, INTERNATU

Więcej artykułów…

 1. PODZIĘKOWANIA DLA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA!!!
 2. ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA I NOWY ROK 2018
 3. OBCHODY DNIA PRAW RODZINY
 4. VI POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI EKOLOGICZNEJ - ZIELONE NUTY

Strona 1 z 51