Zapowiedzi wydarzeń

  • powiewajaca-flaga-polski.gif
  • swieta_majowe_soswklecko.png

Szukaj

HARMON0GRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU "ROZWIJAM SIEBIE" W ROKU SZKOLNYM 2020-2021

 

Szczegółowy harmonogram zajęć na rok szkolny 2020/2021 realizowanych w ramach Projektu pn. „Rozwijam siebie - kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

ZAŁĄCZNIK

1. Harmonogram zajęć 2020-2021

Harmonogram zajęć w ramach Projektu "Rozwijam siebie" od 25.05.2020

Od 25 maja Minister Edukacji Narodowej uruchamia kolejne etapy stopniowego powrotu   do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Informujemy Państwa, że zajęcia realizowane w ramach Projektu pn. „Rozwijam siebie - kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zaczynamy prowadzić od 25 maja, za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży.

Przy organizacji zajęć uwzględnione zostaną możliwości placówki oraz zapewnione bezpieczne warunki realizacji zajęć. Wszystkie zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Załączniki - harmonogramy na kolejne tygodnie będą sukcesywnie załączane

1. Harmonogram zajęć 25-29.05.2020

2. Harmonogram zajęć 1-5.06.2020

3. Harmonogram zajęć 8-10.06.2020

4. Harmonogram zajęć 15-19.06.2020

5. Harmonogram zajęć 22-26VI2020

6. Harmonogram zajęć 29.06-3.07.2020

7. Harmonogram zajęć 6-10.07.2020

8. Harmonogram zajęć 13-17.07.2020

KOMUNIKAT WS. DALSZEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Kłecko , 23.05.2020 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SOSW W KŁECKU

 

Szanowni Państwo!

Od 25 maja Minister Edukacji Narodowej uruchamia kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Informujemy Państwa, że w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku zajęcia realizowane w ramach projektu i inne zajęcia szkolne i przedszkolne (rewalidacja, zrw, wwrd, specjalistyczne) zostaną uruchomione niezwłocznie po usunięciu nagłej awarii pieca do centralnego ogrzewania. W związku z tym zostają zawieszone za zgodą starosty Powiatu Gnieźnieńskiego również zajęcia wychowawcze w Przedszkolu Specjalnym do dnia 29 maja.

Tylko wybrane zajęcia projektowe,  specjalistyczne i terapeutyczne za zgodą rodziców zaczynamy prowadzić od 25 maja. Wszystkie zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Przypominam, że utrzymujemy obowiązek realizacji podstawy programowej w formie zdalnej.

Dziękuję wszystkim Państwu za ogromne zaangażowanie w pracę zdalną swoich dzieci i współpracę z nauczycielami i specjalistami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku.

Informacje na temat organizacji najbliższych dni w placówce będą przekazywane na stronie, na Facebooku, telefonicznie przez kadrę kierowniczą oraz wychowawców Państwa dzieci.

Dyrektor SOSW w Kłecku

mgr Lidia Sojkin-Rembikowska

KOMUNIKAT - PRZEDŁUŻENIE OKRESU ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Kłecko, 25.04.2020r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SOSW W KŁECKU

Szanowni Państwo!

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło kolejne regulacje prawne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z którymi zawieszenie zajęć stacjonarnych w placówkach oświatowych zostało przedłużone do 24.05.2020r. 

 Dyrektor SOSW w Kłecku 

                                                                               mgr  Lidia Sojkin-Rembikowska

Kłecko, 14.04.2020r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SOSW W KŁECKU

Szanowni Państwo!

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nowe regulacje prawne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z którymi zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych zostało przedłużone do 26.04.2020r. 

  Dyrektor SOSW w Kłecku 

                                                                               mgr  Lidia Sojkin-Rembikowska

 

Kłecko, 20.03.2020r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SOSW W KŁECKU

Szanowni Państwo!

Rząd RP ogłosił stan epidemii COVID -19 i Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nowe regulacje prawne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa, zgodnie z którymi zawieszenie wszystkich zajęć w placówkach oświatowych, w tym realizowanych w ramach projektów, zostało przedłużone do 10.04.2020r.

 

                                                                                Dyrektor SOSW w Kłecku 

                                                                               mgr  Lidia Sojkin-Rembikowska

KOMUNIKAT - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Kłecko, 13.03.2020 r.

PILNY KOMUNIKAT DYREKTORA SOSW W KŁECKU

 

 Szanowni Państwo!

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. hm. Z. Imbierowicza w Kłecku za zgodą organu prowadzącego – Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego zawiesza zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w tym zajęcia realizowane w ramach Projektu "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020" oraz w ramach Projektu pn. „Rozwijam siebie - kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku”  do dnia 25.03.2020r. z uwagi na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce oraz w trosce o zdrowie i życie dzieci i młodzieży, będącej wychowankami  SOSW w Kłecku.

Jest to działanie zapobiegawcze i profilaktyczne przeciwko szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie Polski zastosowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wobec szkół i placówek edukacyjnych oraz zalecane przez służby sanitarne i rząd RP.

WHO czyli Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w ostatnich godzinach, że w przypadku koronawirusa mamy już do czynienia na świecie z pandemią, a nie epidemią.

To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. To czas kwarantanny, który powinniśmy spędzić w domu, w izolacji, starając się nie zakazić i nie zakażać innych osób.

 

                                                                    Dyrektor SOSW w Kłecku

                                                                 mgr  Lidia Sojkin-Rembikowska

Harmonogram zajęć w ramach Projektu "Rozwijam siebie"

Szczegółowy harmonogram zajęć realizowanych w ramach Projektu pn. „Rozwijam siebie - kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok szkolny 2019/2020.

ZAŁĄCZNIK

1. Harmonogram zajęć

Strona 1 z 2