Zapowiedzi wydarzeń

  • a_stop-covid-19.png
  • ba_dezynfekujrece1.jpg
  • b_nosmaseczke1.jpg
  • c_myjrece2.jpg
  • d_nosrekawice1.jpg
  • e_myjpowierzchnie1.jpg
  • f_nosmaseczke2.jpg

Szukaj

INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA Z DNIA 11.08.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia "Dowóz dzieci i młodzieży do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. hm. Z. Imbierowicza w Kłecku w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r." 
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00132884/01 z dnia 30.07.2021 r.

plik do pobrania:

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

Plan zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.08.2021 nr 2021/BZP 00007221/05/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 27.07.2021 nr 2021/BZP 00007221/04/P)
 
plik do pobrania:
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_14.12.2020 r.

Informacja dotyczy ogłoszenia nr 755165-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.

Plik do pobrania:

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja z otwarcia ofert_8.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy ogłoszenia nr 755165-N-2020 z dnia 30-11-2020

Pliki do pobrania:

1. Informacja z otwarcia ofert 8.12.2020 r.

Strona 1 z 7